"Dringend tijd dat de maatschappij leert aanvaarden dat anders zijn OK is"

8 mei 2017
Karen Smets staat al dertien jaar in het onderwijs waarvan acht jaar in het buitengewoon secundair onderwijs. Via De Minuut bij Hautekiet wil ze reageren op de ouders die vorige week een anonieme brief schreven over het M-drecreet.

Via deze weg wil ik de ouders met de drie kinderen met autisme erg hard steunen in hun pleidooi om hun kinderen naar het buitengewoon onderwijs te mogen sturen.

Na mijn ervaringen in het buitengewoon en beroeps, ben ik ervan overtuigd dat kinderen en jongeren met een beperking van welke aard dan ook veel beter voorbereid worden op het leven en veel meer kansen krijgen dan wanneer men deze jongeren in het "gewoon" onderwijs plaatst.

In mijn klassen zie ik elke dag jongeren met autisme en andere syndromen die veel beter geholpen zouden zijn in het buitengewoon onderwijs, het is vaak schrijnend om te zien hoe ze verloren lopen, gedragsproblemen ontwikkelen (die voordien soms niet aanwezig waren) en extra hard beseffen dat ze soms zo anders zijn dan anderen en hier elke dag geconfronteerd mee worden. Als ik een kind zou hebben dat beter geholpen zou zijn in het buitengewoon onderwijs zou ik geen seconde twijfelen.

Het wordt dringend tijd dat de maatschappij eens leert aanvaarden dat anders zijn OK is in plaats van iedereen maar in dezelfde stroom te willen duwen.