Droogte van zomer 2018 erkend als landbouwramp

26 oktober 2018
De Vlaamse regering heeft beslist om de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018 als landbouwramp te erkennen. Dat heeft Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) bekendgemaakt. De Boerenbond reageert tevreden en heeft het over "een belangrijk signaal van de regering".

De Vlaamse regering baseert zich voor haar beslissing op gegevens van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), dat heeft vastgesteld dat er tusen 2 juni en 6 augustus uitzonderlijk weinig neerslag was in heel Vlaanderen. Op basis van zo'n 12.000 schadegevallen die de steden en gemeenten hebben gerapporteerd, stelt de Vlaamse regering voor om een aantal gewassen en aanplantingen in aanmerking te laten komen voor een schadevergoeding: groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

Na de publicatie van het erkenningsbesluit in het Staatsblad krijgen de getroffen landbouwers drie maanden om een dossier in te dienen. De totale schadevergoeding per schadelijder is vastgelegd op maximaal 62.400 euro. "Ik heb mijn diensten opgedragen om prioriteit te geven aan de afhandeling van deze schadedossiers, zodat de uitbetalingen zo spoedig mogelijk kunnen volgen", zegt Joke Schauvliege.

"Belangrijk signaal"

De Boerenbond reageert tevreden op het nieuws. "Een belangrijk signaal van de regering", zegt voorzitter Sonja De Becker. "Het is een erkenning dat de land- en tuinbouw een economische sector is waarin de productie-omstandigheden niet volledig controleerbaar zijn. De erkenning maakt dan ook een positief verschil en helpt de getroffen bedrijven om de geleden schade deels op te vangen."

Maar de landbouworganisatie is ook bezorgd. Vanaf 1 september volgend jaar wordt de vergoeding voor teeltschade in het rampenfonds geschrapt. Bedoeling is om tegen dan een nieuwe regeling uit te werken, waarbij ook privéverzekeraars een deel van de indekking op zich nemen, maar het nieuwe systeem staat volgens de Boerenbond nog niet op punt.

Bron: vrtnws.be en "De Wereld Vandaag"

Lees ook