DuCoop

21 mei 2017

Hoe bouw je de woonwijk van de toekomst? DuCoop doet het in Gent. Grond- en afvalstoffen, energie en water worden gerecupereerd en uitgewisseld. Afvalwater wordt selectief opgevangen en samen met het GFT-afval en de voedselresten van de bewoners verwerkt tot biogas voor de verwarming. Grondstoffen zullen tijdens de waterzuivering worden teruggewonnen. Slimme energiesystemen zorgen voor een optimale uitwisseling van energie.

STEM NU

Stem nu op je favoriete Radicale vernieuwer.