Duitsers in het krijt bij de Grieken?

21 september 2011

Het aantal Grieken dat zelfmoord pleegt is met 40% gestegen in de eerste helft van dit jaar. Er lijkt maar geen einde te komen aan de Griekse tragiek. Alhoewel, uitgerekend Die Welt ziet misschien een lichtpuntje.

Het Duitse blad heeft becijferd dat Berlijn nog voor 70 miljard Euro in het krijt staat bij de Grieken. Het gaat om een schuld die 66 jaar oud is. Een gewongen renteloze 'lening' van 476 miljoen reichsmark die de Duitsers nooit hebben terugbetaald.

Wat de Grieken betreft betalen de Duitsers dus geen noodhulp, maar een openstaande lening. Maar ook daarover verschillen Duitsers en Grieken nogal van mening.