Duo 6: Lieselotte Van Hemelrijck en Mathilde Delvigne

22 oktober 2016
Elke week brengen we een reportage van studenten journalistiek, onder de noemer Belgodyssee, met als rode draad 'levenslang leren'. Aflevering 6 gaat over een schoolvoorstelling over vluchtelingen.


Er zijn zoveel tendensen die het onderwijs en ons leren beïnvloeden. Klimaatopwarming, vergrijzing, migratie, eco-globalisering,… Het was niet makkelijk om een onderwerp te kiezen dat ons beiden aansprak. Na veel wikken en wegen zijn we tot een consensus gekomen: Onderwijs vanuit engagement.

Er zijn heel wat mensen die iets willen veranderen aan de huidige wereld of maatschappij. Zo is er Bert Gabriëls, die met zijn humoristische schoolvoorstelling ‘Op Drift’, de problematiek van migratie op tafel legt. Hij wil de leerlingen op een andere manier leren praten over vluchtelingen: met meer kennis van zaken.

Mathilde maakte een reportage over de workshop ‘Think and do it yourself’. Die werd georganiseerd door de vzw’s ‘Quinoa’ en ‘Agir Pour La Paix’. Zij legden de nadruk op de gevolgen van eco-globalisering en wat we zelf, als burger, hieraan kunnen veranderen.

Het was spannend te mogen samenwerken met een Franstalige compagnon. Ook al liep het wat stroef in het begin. Na een paar keer afspreken was het ijs gebroken. Maar tijdens het maken van ons presentatiefilmpje (zie hieronder) hebben we elkaar écht beter leren kennen en is er heel wat afgelachen. We hadden er dan ook voor gekozen om het wat ludieker aan te pakken.

De afgelopen week heb ik geleerd dat het niet altijd evident is om met anderen samen te werken. Het was een hectische week: van hot naar her met het openbaar vervoer, uren achter het scherm, de voortdurende switch van Nederlands naar Frans,… Maar het eindresultaat mag er zijn. Oordeel zelf.