Edgard Eeckman: "De hulpeloosheid is zo verschrikkelijk"

5 oktober 2016
Edgard Eeckman
Farmareus Johson & Johnson zoekt in België 1200 kandidaten die een medicijn tegen alzheimer willen testen. Hiervoor onderzoeken ze eerst of de kans bestaat dat u de ziekte effectief gaat krijgen aan de hand van een eiwit. Maar wil een mens wel weten dat hij alzheimer gaat krijgen? Edgard Eeckman: "Ik denk dat ik helemaal anders zou leven als ik weet dat ik alzheimer krijg."

Al tien jaar heeft de moeder van Edgard Eeckman, manager van de dienst communicatie van het UZ Jette, alzheimer. Eeckman vindt het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar een geneesmiddel tegen alzheimer, al zou hij zelf niet willen weten of hij het effectief gaat krijgen. 

Ik zou mijn leven helemaal anders beleven als ik weet dat ik alzheimer ga krijgen.

Alzheimer is in het gezin van Edgard totaal geen taboe. Door de zorg voor zijn moeder wil Eeckman open zijn binnen zijn gezien over wat alzheimer met zich meebrengt en wat zijn verwachtingen zijn voor moest hij het ooit krijgen.

Om mijn kinderen niet op te zadelen met moeilijke beslissingen, wil ik nu alvast voornemens nemen voor moest het ooit zover zijn. 

Communicatie is voor Edgard Eeckman essentiëel als het over alzheimer gaat. De vorige generatie was volgens hem veel te gesloten over de ziekte en dat is nu gelukkig, zo zegt hij zelf, aan het veranderen.