'Kritiek op Zwarte Piet is meteen een cultuurmarxistisch complot'

7 november 2018
Kunnen we nog wel omgaan met een andere mening? Een vraag voor moraalfilsoof Patrick Loobuyck die pleit voor meer nuance in het huidige publieke debat: "een andere mening in het debat zien we als een bedreiging terwijl het een verrijking zou kunnen zijn".

"Omgaan met andere meningen is voor veel mensen een lastige kwestie. Zeker als het over thema’s gaat die emotie oproepen, zoals migratie, religie, identiteit. Vaak thema’s die ons verbinden aan een bepaalde groep. En is het ook bij deze kwesties dat je de polariserig ziet toenemen. Zowel aan de linker- als de rechterzijde van het spectrum. Discussies zijn vaak heel zwart-wit, je krijgt een opdeling in kampen die vaak een eenzijdig beeld geven van de samenleving. Maar zo'n debat levert geen voortschrijdend inzicht op."

"De andere mening wordt als een bedreiging ervaren terwijl het een verrijking zou kunnen zijn. Die andere mening kan onjuist zijn maar dan is het aan jou om die te weerleggen. Of je kan er waardevolle elementen uit halen. Het is niet omdat een ideologische tegenstander iets zegt, dat dit niet zinvol zou kunnen zijn. We zijn het verleerd om in een debat naar elkaar te luisteren. Misschien moeten linkse rakkers niet meteen hun stekels opzetten als Bart De Wever iets zegt. En andersom."

Zwarte Piet en Sinterklaas

"Ik zou ervoor durven pleiten om in het debat 'kleinere woorden' te gebruiken en voorzichter met elkaar te spreken. Nu is kritiek op Zwarte Piet meteen een cultuurmarxistisch complot. Je kan over het Vlaams Belang zeggen: 'het is een racistische partij'. Maar wat schiet je daarmee op? Je kan beter uitleggen op welke punten je het met die partij oneens bent, en wat je als alternatief voorstelt. Dat is interessanter voor het debat dan die grote morele verontwaardiging." 

Wat Patrick Loobuyck ook storend vindt: dat het vaak niet meer gaat om wat iemand zegt maar wie het zegt: "in een debat over hoofddoeken krijg ik wel eens het verwijt: 'wie ben jij om daar als witte man over te spreken?' Nog voor je iets zegt word je al in een bepaalde hoek gedrumd."

Loobuyck ziet niet snel verbetering komen. "Politici scoren net bij hun achterban door te polariseren

De tweet van Theo Francken over Sinterklaas is duidelijk polariserend, maar het zal hem bij zijn achterban geen windeieren leggen.

Het is een vicieuze cirkel. Ik kan politici alleen maar oproepen daar niet in mee te gaan." 

Lees ook