Een arbor opzetten in het Latijn, wie kan dat nog?

14 oktober 2014
Al meer dan een week is er in Rome een heel belangrijke bijeenkomst aan de gang. De bisschoppensynode. Ze zitten met 250 bisschoppen, patriarchen en kardinalen samen om het over het gezin te hebben. De Kerk zou onder andere mildere standpunten innemen tegenover homo’s.

Een beslissing die binnen de Kerk al veel deining veroorzaakt heeft, is een taalkwestie: De officiële documenten van de synode zullen niet in het Latijn opgesteld worden, zoals al eeuwen de gewoonte is, maar in het Italiaans.

Wij vragen ons dan af: hoeveel Latijn is er vandaag nog in de Kerk?
En kan je bij voorbeeld naar een klooster gaan en daar vlot een boom, een arbor dus, opzetten in het Latijn. Ward Bogaert is naar Averbode getrokken en is daar hartelijk ontvangen, in het Nederlands, door Vader Abt Jos Wouters.

Radio 1 Select