"Een beschadigingsoperatie die we absoluut niet pikken"

6 september 2016
Een nieuwe studie (milieueffectrapportage) is erg kritisch voor Ringland, het alternatieve project voor de mobiliteit in Antwerpen. Volgens de studie zouden de plannen leiden tot meer files en meer sluipverkeer. Ringland scoort een flink stuk slechter dan het door de Vlaamse regering besliste Oosterweel. Lode Roels sprak erover met Peter Vermeulen van Ringland.

Meer vragen dan antwoorden

Volgens Peter Vermeulen gaat het vooral over een ongenuanceerd beeld dat opgehangen wordt: 

"In de studie staat vooral dat de ontvlechting van het verkeerssysteem en het overkappen van de Antwerpse ring van cruciaal belang is voor meer doorstroming en veiligheid. En om heel de ring te overkappen."

Daarnaast zegt Vermeulen dat het rapport vooral meer vragen oproept dan antwoorden biedt.

Een oplossing voor korte weefbewegingen 

Maar wat over Ringland zelf dan? Zo zouden de wegen die in Ringland worden voorzien, onherroepelijk vast komen te zitten.

"Daarop zeggen wij, ten eerste: Ringland kan het verkeer beter de baas dan elk ander alternatief. Wij zorgen namelijk voor een veel betere spreiding en verdeling van het verkeer. En, heel cruciaal, met een oplossingen voor de te korte weefbewegingen die vandaag bestaan.

geen problemen meer bij het invoegen van wagens.

Doordat Ringland uitgaat van een systeem van gescheiden stromen, zullen er geen problemen meer komen bij het invoegen van wagens."

50/50

Daarbovenop gaat de studie uit van een toename van 20% verkeer in de stad Antwerpen. Vermeulen countert: "Wie zit daar nog op te wachten?"

Vermeulen wil uitgaan van 50% autoverkeer, 50% fiets- en wandelverkeer. 

"Dit is vooral een beschadigingsoperatie, die wij absoluut niet pikken. Ik maak me sterk dat we goede argumenten hebben en dat Ringland goed onderbouwd is.