Een cruiseschip is een drijvende milieuramp

26 mei 2016
In de haven van Rotterdam is het grootste cruiseschip van de wereld aangemeerd. Klinkt feestelijk, maar het is een milieuramp.

De Harmony of the Seas is een bakbeest van 362 meter lang met 6 grote dieselmotoren, die op vol vermogen per dag in totaal 250.000 liter zware stookolie verbranden van de meest vervuilende soort.

William Todts werkt bij Transport & Environment (T&E), de Europese koepel van organisaties die zich inzetten voor duurzaam vervoer. Hij vindt dat er dringend meer regels moeten komen voor cruiseschepen.

“Een groot cruiseschip stoot net zoveel CO2 uit als 84.000 auto's, net zoveel stikstofoxide als ruim 400.000 auto's, zoveel fijnstof als ruim 1 miljoen auto's en zoveel zwaveldioxide als 376 miljoen auto's. Schepen varen niet op diesel maar op dikke, stroperige stookolie. De goedkoopste, maar ook de meest vervuilende brandstof. Het is een enrome drijvende energiecentrale die niet of nauwelijks gereguleerd is”

Zijn er dan geen normen waar zo’n schip aan moet voldoen?

“Als een boot in de buurt van Europese kusten vaart, moet hij zijn zwaveluitstoot inperken, maar op volle zee gelden die regels niet. De technologie om de uitstoot te beperken is voor handen, maar de wetgeving nog niet. In de scheepvaart ligt dat heel moeilijk.”

De Milieubeweging heeft scheepvaart toch altijd naar voor geschoven als milieuvriendelijk alternatief?

“Het wegvervoer heeft grote inspanningen gedaan om de uitstoot te beperken, de scheepvaart niet. Als je kijkt naar een stad als Hamburg: daar komt 19% van het fijn stof en 30% van de NOx-emissies van de scheepvaart en van de haven. Ik kan mij voorstellen dat dat in Antwerpen niet anders is. Het aandeel van de scheepvaart in de totale luchtvervuiling groeit.”