Een Derde Vaticaans Concilie?

6 april 2011

Daarvoor pleit Jürgen Mettepenningen, de ex-woordvoerder van aartsbisschop Léonard, in zijn nieuwe boek 'Welke kerk?'

"De Kerk moet zich wereldwijd bezinnen. Met een nieuw concilie zouden de kerkleiders het signaal geven dat ze de crisis ernstig nemen. Er moet veel inspraak zijn van leken en niet alleen van gemijterde hoofden. Twee vragen zijn daarbij relevant: Wat moet de Kerk behouden om authentiek te zijn? En wat moet ze hervormen? Als de huidige crisis niet volstaat voor een nieuw concilie, wat dan wel?" vindt Mettepenningen.

Dat zou dus het Derde Vaticaans Concilie worden. Hoe zit dat eigenlijk met die concilies? Als we het over 'het concilie' hebben bedoelen we in feite het Tweede Vaticaans Concilie. Wat daar besproken werd en wanneer dat plaats vond behoort min of meer tot de - euh - canon. Maar weet u nog wanneer het Eerste Vaticaans Concilie werd gehouden? En wat daar zoal beslist werd? Zijn er trouwens niet meer concilies geweest?

Enfin heel in het kort: het Eerste Vaticaans Concilie aka Vaticanum I werd gehouden van 1869 tot 1870 tijdens het pontificaat van paus Pius IX (foto). Het was het eerste algemeen concilie van de Katholieke Kerk na het Concilie van Trente, meer dan 300 jaar tevoren. Uiteindelijk werden er twee officiële constituties uitgevaardigd: Dei Filius en Pastor Aeternus. In Pastor aeternus werd de onfeilbaarheid van de paus tot dogma verklaard.

Lees en beluister ook