"Een gemiste historische kans"

30 mei 2016
Elke Van den Brandt
Dit weekend heeft de Vlaamse regering een nieuwe regeling uitgewerkt voor het kindergeld. In het nieuwe systeem krijgt elk kind dat vanaf 2019 wordt geboren, een basisbedrag van 160 euro per maand. Daarbovenop kunnen, afhankelijk van het loon van de ouders, nog toeslagen kunnen. Normaal volgt de kinderbijslag de index. Maar volgens Groen heeft de regering nu beslist dat het kindergeld in Vlaanderen de volgende jaren niet zal geïndexeerd worden.

Oppositiepartij Groen reageert afwijzend. Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt vindt het een gemiste kans om echt de armoede aan te pakken.

"De kinderbijslag is daarbij een heel sterk instrument, maar het nieuwe systeem zal de kinderarmoede niet doen dalen. Een gemiste, historische kans".

En hoewel het er ook punten in het akkoord zitten, zoals het feit dat ook zelfstandigen nu een ernstige kinderbijslag krijgen, is het vooral ook een duur akkoord en een nieuwe vorm van besparen. Dat komt omdat de kinderbijslag twee keer niet aan de index zal worden aangepast. En dat heeft als gevolg, zegt Van den Brandt dat de ouders 87 euro per kind per jaar niet zullen krijgen. Bovendien zullen de twee systeem nog lang naast elkaar blijven bestaan. 

De regering heeft ook niet de moed gehad om een armoedetoets te doen. Door de sociale correcties in het nieuwe kinderbijslagsysteem zal de armoede slechts met enkele cijfers na de komma dalen, terwijl er modellen zijn waar kinderarmoede met 6 % kan dalen. Zelfs in de middenklasse voelt men dat de levensduurte toeneemt en die mensen opzadelen met een nieuwe indexsprong, is niet eerlijk, zegt Van den Brandt.

Vlaams minister van Gezin Jo Vandeurzen is het niet eens met de kritiek. De indexsprong in 2015, wordt terug toegevoegd aan het budget van de kinderbijslag, zegt de minister. En ook een nieuwe indexatie in 2016 zal in het nieuwe systeem komen. Meer mensen dan nu zullen sociale toeslagen krijgen, ook in de middenklasse. En de regering heeft nog een bedrag van 44 miljoen euro uitgetrokken voor hen die in aanmerking komen voor school- en studietoelagen.

“Als het nieuwe systeem start, zullen er ook sociale toeslagen zijn, ook voor gezinnen met kinderen geboren van 2019.”

Minister Vandeurzen geeft toe dat het een dure aangelegenheid wordt. Twee systemen een tijd lang naast elkaar laten bestaan, kost geld. Maar de Vlaamse regering heeft een duidelijke keuze willen maken. Jonge, startende gezinnen krijgen een duwtje in de rug en krijgen kansen. Of het budgetneutraal is ? Het nieuwe systeem krijgt een andere dynamiek, zegt de minister, daarom is het belangrijk om goed te monitoren.