Een jaar duurt voortaan 31.556.925.445 seconden

2 mei 2011

Dat heeft een taakgroep van geofysici en chemici zo afgesproken. Het op 11 oktober 1960 ingevoerde Internationale Stelsel van Eenheden - aka SI-stelsel - onderscheidt zeven SI-basiseenheden. Dat zijn de fundamentele eenheden voor natuurkundige grootheden. Te weten: de kilogram (massa), de meter (lengte, ampère (elektrische stroom), kelvin (absolute temperatuur), mol (hoeveelheid stof), candela (lichtintensiteit) en seconde (tijd).

Sindsdien is een seconde niet meer 'één 86.400ste van een gemiddeld etmaal', maar 'de duur van 9 192.631.770 perioden van de straling die correspondeert met de overgang tussen de twee hyperfijnenergieniveaus van de grondtoestand van een 133cesiumatoom in rust bij een temperatuur van 0 K'.

Maar voor een aantal toepassingen (verjaardagen vieren, pe) en wetenschappen (geologie, paleontologie, pe) is een jaar een veel zinvollere eenheid dan een seconde. Probleem is dat een jaar een niet-constante astronomische eenheid is die afhangt van de variabele bewegingen van zon en aarde.

Er bestaan trouwens nogal wat jaardefinities. Het Tropisch jaar is 'de gemiddelde tijd tussen twee passages van de zon door het lentepunt'. Het siderisch jaar is 'de kortste hoeveelheid tijd tussen twee momenten dat de Zon vanaf Aarde gezien op precies dezelfde plek aan de hemel staat ten opzichte van de sterren.'

Gedaan daarmee. De International Union of Geological Sciences (IUGS) en de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) zijn het er over eens dat een jaar voortaan gedefinieerd wordt als het aantal seconden van het Tropische jaar 2000. Dat waren er 31.556.925.445

De taakgroep stelt ook voor om als symbool voor het nieuwe wetenschappelijk gedefinieerde jaar de letter 'a' te gebruiken, van het latijnse 'annus'. Zie ook ka (kilo-annus) en Ma (mega-annus). Helaas staat voor geofysici het symbool 'a' al voor 'absolute age'. Dus valt te vrezen dat de wetenschap de 'a' en de 'y' (van year) door mekaar zal gaan gebruiken.

Lees en beluister ook