"Eén op drie vindt sorteren nog te ingewikkeld"

7 februari 2017
Ongeveer 40 % van ons huishoudafval dat in de zak voor restafval belandt, hoort daar eigenlijk niet thuis. Dat zegt afvalstoffenmaatschappij OVAM. Nochtans blijkt uit een bevraging van Radio 2 dat bijna iedereen van goeie wil is, maar dat veel mensen simpelweg niet goed weten hoe ze hun afval moeten recycleren.

"We zien geregeld dingen in de restafvalzak die daar zéker niet in thuishoren, zoals papier, karton, glas of afgedankte elektronische apparaten", zegt Jan Verheyen van afvalstoffenmaatschappij OVAM. "Dat is afval dat gratis wordt ingezameld, via de gekende glasbollen of het containerpark."

Ook over de ophaling van textielafval bestaan nog heel wat misverstanden. "In de restafvalzak duikt geregeld textielafval op. Veel mensen denken dat de ophaling van textiel enkel geldt voor stukken die opnieuw gedragen kunnen worden. Dat klopt dus niet: elke vorm van textiel wordt op die manier opgehaald. Stukken die niet meer draagbaar zijn, worden gerecycleerd."

Wat behoort tot het restafval?

Restafval is elke vorm van huishoudelijk afval dat overblijft nadat al het recycleerbare afval is afgescheiden. De verwerking van die restvormen kost aanzienlijk meer dan het recycleren van andere afvalvormen.

Deze afvalsoorten worden afzonderlijk ingezameld, via de afvalophaling of het containerpark:

  • glas
  • plastic, metaal en drankkarton (PMD)
  • papier- en karton
  • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
  • textiel
  • klein gevaarlijk afval
  • batterijen
  • elektrische en elektronische toestellen