"De brievenbus werd uit de grond getrokken, dag na dag"

19 oktober 2017
Nog maar net CEO van Febelfin, en bij het grote publiek vooral bekend als voormalig Unizo-topman, maar wie weet dat Karel Van Eetvelt eigenlijk een burgemeesterszoon is?

Vader -en christendemocraat- Jozef “Jef” Van Eetvelt was maar liefst veertig jaar burgemeester van Bornem, van 1970 tot 2010.

“Zeven keer na elkaar herverkozen met absolute meerderheid”, vertelt zoon Karel, “heel populair en vooral heel bereikbaar voor mensen. Ik heb mijn leven lang niets anders geweten dan dat ook ons gezin ten dienste stond van de mensen in de gemeente. Het was een open huis waar veel mensen kwamen aanbellen voor kleine en grote problemen.”

Warme herinneringen heeft hij aan die zaterdagnamiddagen, wanneer vader terugkwam van zijn zitdagen in het gemeentehuis. “Hij vertelde dan tijdens het eten wat hij meegemaakt had, wat er gebeurd was”, vertelt Karel, “zonder uiteraard namen te noemen.”

Opvallend veel burenruzies en privéproblemen passeerden dan de revue waarin de burgemeester net als een dorpspastoor bemiddelde. “Het was de tijd van de duivenmelkers, waarbij vrouwen kwamen klagen over de duiven op het wasgoed poepten. Maar ook duivenmelkers kwamen klagen over buurvrouwen die lawaai maakten op het moment dat de duiven terugkwamen zodat ze niet konden landen.”

Verkiezingen

Maar als kind van de burgemeester moest hij ook leren omgaan met spanningen, vooral tijdens verkiezingstijd. “We hebben het zeven keer meegemaakt en het waren spannende momenten voor ons gezin”, zegt hij, “waarin de vraag zich stelde of mijn vader zou herverkozen worden.”

En dan gebeurden er soms vreemde dingen. “De brievenbus die uit de grond wordt getrokken, dag na dag, maar we hebben ook eens stenen gehad die men door de ruit gooide.

In verkiezingsperiodes zie je altijd dat tegenstellingen naar boven komen en sommige mensen uiten dat op een onaanvaardbare manier, dat was ook bij ons zo.” 

De brievenbus die uit de grond wordt getrokken, dag na dag.

Vader Van Eetvelt kon echter heel goed relativeren. Twee campagnemedewerkers zijn de nacht nadien bij het gezin in de voortuin komen kamperen om de onverlaat die de daad gepleegd had te vatten. “Dat vonden we heel grappig, we brachten die mensen dan ‘s ochtends koffie of een tas soep.”