"Een sterrenouder is een ouder die een kind verloor"

18 mei 2017
Je kind verliezen, is het toppunt van tragiek maar tot nog toe is er geen benaming voor iemand die zoiets te verwerken krijgt.

Selahattin Koçak verloor zijn zoontje en wilde uit zijn ondraaglijk lot iets positiefs puren. Hij kroop in zijn pen om het woord “sterrenouder” in Van Daele te krijgen én krijgt nu gehoor.

Reageer

  • Iemand die zijn ouders verliest is een wees, iemand wiens man overleden is, is een weduwe maar voor iemand die zijn kind verliest, bestaat er in onze taal tot nog toe geen enkel woord.Denk je dat de benaming “sterrenouder”, het voorstel van Selahattin Koçak, kan helpen bij zo’n immens rouwproces?