Een taal is een aaneenschakeling van ongerijmdheden

21 mei 2019
rechtenvrij
Een video waarin een New Yorkse taxichauffeur uithaalt naar de manier waarop Fransen tellen, inspireert taalkundige en romanist Alex Vanneste tot een aantal opmerkelijke uitspraken.

In een populair filmpje zien we een New Yorkse taxichauffeur die het niet meer heeft wanneer een Canadese klant uitlegt hoe er in het Frans wordt geteld. De taxichauffeur vindt het nodeloos ingewikkeld. Tot 16 vindt hij het logisch, maar dan komt 17… en dan moeten we nog tot 80 geraken.

Alex Vanneste, taalkundige en romanist aan de Universiteit van Antwerpen, begrijpt de frustratie van de man. Niet alleen de Engelsen, ook wij vinden dat Fransen ingewikkeld tellen omdat wij in het Nederlands een decimaal systeem hebben. Wij beschouwen dat als de normaalste zaak van de wereld maar dat is het niet.

Er bestaan veel andere telsystemen. Zo is er het binair systeem (waarop digitale systemen gebaseerd zijn) of het tellen in dozijnen (een systeem dat in de handel werd gebruikt). Het Frans werkt met veelvouden van 20 (quatre vingt etc…) onder invloed van het Keltisch wat in Europa al werd gesproken vóór het Latijn zich in het Frans heeft ingenesteld.

"Ik begrijp de frustratie van de chauffeur maar waarom gaat hij ervan uit dat een taal een logisch is? Een taal is een aaneenschakeling van ongerijmdheden", aldus Vanneste.

Zo is het moeilijk om uit te leggen waarom in het Engels vrouw in het enkelvoud 'woman 'is met een o die o wordt uitgesproken en een a als een doffe e. Terwijl het meervoud 'women' is waarbij de e als een doffe e wordt uitgesproken maar de o als een i.

Een taal is iets van mensen, niet van systemen

"Een taal kan je niet opleggen maar groeit, godzijdank, van onder uit. Een taal is iets van mensen, niet van systemen", gaat Vanneste verder.

Geef mij maar een taal die totaal onlogisch is, dat is pas pittig en interessant. De irrationele aspecten zorgen voor misverstanden en dus voor humor, zoals een New Yorkse taxichauffeur waar we eens goed mee kunnen lachen.

Lees ook: