Een thuis in de branding

4 december 2021

In Huis Van Celst op het Kiel in Antwerpen verblijven jongeren die tijdelijk rust en veiligheid nodig hebben in hun tumultueuze leven. Tienermeisjes die al een heel traject in de jeugdzorg achter de rug hebben. ‘Het huis van de stoute maskes’ werd het vroeger in de buurt genoemd. Een tehuis voor ‘probleemjongeren’, zouden wij zeggen, maar ondertussen weten we wat er mis met die woordkeuze.

De meisjes zijn niet het probleem, ze hébben problemen. En ze proberen zich staande te houden in een chaotische wereld, ondanks een verleden van armoede, verwaarlozing, geweld, misbruik, drugs, criminaliteit... elk verhaal is anders. Geen enkel verhaal is simpel.

“It takes a village to raise a child” wordt wel eens een gezegd, maar het probleem is dat de helft van het dorp al meteen gaat lopen bij het eerste agressie-incident. De meisjes van Van Celst zijn nu eenmaal onvoorspelbaar. ‘Moeilijk opvoedbaar’ heette dat vroeger. ‘Niet eenvoudig te helpen’ zou misschien beter zijn.

Bij Van Celst blijven ze hun jongeren graag zien, wat er ook gebeurt. 

Geerdt Magiels schreef over Huis Van Celst een prachtig boek ‘Een thuis in de branding’ waarin hij telkens eerst de meisjes zelf aan het woord laat om vervolgens dieper in te gaan op wat het leven voor hen zo moeilijk maakt en zo een beeld schetst van hoe de jeudzorg van de toekomst er zou kunnen uitzien.

Beluister het volledige gesprek :