Een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel?

4 maart 2021
Voorlopig is de vaccinatie tegen polio, de enige die verplicht is in België. Bestaat de kans dat het coronavirus een volgende verplichte vaccinatie doet ontstaan? "Zelfbeschikkingsrecht gaat over fundamentele rechten en vrijheden, maar dat zijn geen absolute of beperkte rechten. In uitzonderlijke gevallen kunnen er uitzonderingen op toegestaan worden”, zegt Christophe Lemmens, advocaat in gezondheidsrecht en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen.

In ons land is slechts één vaccinatie verplicht, die tegen polio of kinderverlamming. Alle kinderen moeten bij de geboorte ingeënt worden tegen het virus. Voor het zorgpersoneel zijn er wel bijkomende verplichte inentingen wanneer je werkt op een afdeling tuberculose of hepatitis. De hamvraag: Moet het zorgpersoneel nu ook verplicht het vaccin tegen het coronavirus krijgen? Christophe Lemmens vindt het goed dat de discussie gevoerd wordt. “Die discussie is broodnodig. We moeten voorbereid zijn op alle mogelijke pisten.”

Lemmens verwijst in het gesprek meteen naar een advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. “Het advies stelt dat vrijwillige vaccinatie naar voor wordt geschoven, maar de overheid wordt gevraagd om na te denken over een eventuele verplichte vaccinatie in de toekomst. Dit algemeen of specifiek voor bijvoorbeeld het zorgpersoneel.”

Zelfbeschikkingsrecht

Zelf pleitte Lemmens in het verleden al voor een algemene vaccinatieverplichting, maar merkte snel waar het schoentje wrong. “Dat is een kwestie die bijzonder gevoelig ligt in de samenleving.” Deze discussie gaat over het zelfbeschikkingsrecht. Als mens heb je het recht om te doen met je lichaam wat je wil.

Lemmens is zeker voorstander van dit recht, maar verklaart "Het gaat over fundamentele rechten en vrijheden, maar dat zijn geen absolute of beperkte rechten. In uitzonderlijke gevallen kunnen er uitzonderingen op toegestaan worden. De situatie waarin we vandaag verkeren, zou beschouwd kunnen worden als een gegronde reden om een vaccinatie op te leggen."

Hij begrijpt dat men voor de vaccinatie nu vooral kijkt naar het zorgpersoneel, maar Lemmens zou de verplichting stellen voor heel de maatschappij. “Het probleem wordt niet opgelost als het alleen voor de zorg verplicht is.”

“Men zou vandaag een vaccinatieverplichting kunnen invoeren bij een simpel koninklijk besluit, in uitvoering van de gezondheidswet.” Lemmens legt ook zijn voorstel uit: “We zouden het debat in het parlement kunnen voeren en daar een wettekst rond maken.”

Beluister het gesprek met Christophe Lemmens in 'De Wereld Vandaag' via Radio 1 Select

Lees ook: