Een vluchteling in huis?

3 september 2015
Al wekenlang staan er elke dag honderden vluchtelingen voor de deuren van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Ze zijn met zo veel dat er zelden voldoende plaats is om iedereen op te vangen. De overheid organiseert extra opvangplaatsen, maar kan je als burger ook zelf vluchtelingen opvangen?

 

De opvangcentra voor wie in ons land asiel aanvraagt zitten al weken overvol. De regering gaat op korte termijn op zoek naar 6600 extra opvangplaatsen. Sommige burgers laten het daar niet bij, en proberen zelf ook mensen op te vangen. Vorige week lazen we in De Standaard nog een opinistuk van Eva H. Zij vangt zelf een Syrische vluchteling op, en dat is niet altijd eenvoudig.

 
Mensen moeten weten waar ze aan beginnen. De ene vluchteling is de andere niet. De ene draait snel de knop om en vindt relatief vlot zijn weg in die 'nieuwe en vreemde' samenleving, de ander heeft meer tijd nodig. Dat hangt samen met het karakter van elke mens, de achtergrond, de ­sociaaleconomische situatie, het opleidingsniveau. Wie gastvrij is of wil zijn, moet beseffen dat hij niet zomaar 'zijn vluchteling' kan selecteren. -Eva H in De Standaard
 

Hautekiet nodigt Everhard van Dalen uit in de studio. Hij heeft ervaring met het opvangen van vluchtelingen.

Waar moet je op letten als je besluit om asielzoekers te helpen? Krijg je ondersteuning van de overheid of van bepaalde organisaties? Doe je er eigenlijk wel goed aan om een of meerdere asielzoekers een dak boven het hoofd aan te bieden?

Op die laatste vraag antwoordt Everhard van Dalen alvast duidelijk 'ja'. "Het is nuttig en je helpt er mensen écht mee vooruit. Ik roep iedereen op om het te doen."

Ook luisteraar Marina reageerde. Zij heeft via VZW Stapsteen al een paar dagen Syriërs in huis: "Ik heb nog nooit een slechte ervaring gehad. Ik heb er vrienden voor het leven aan overgehouden"


REAGEER

Heb jij ervaring met het opvangen van vluchtelingen? Waarom doe je het? Welke moeilijkheden ben je eventueel tegengekomen? En op welke manier werd je ondersteund?

Of heb je het nog nooit eerder gedaan, maar wil je misschien tijdens de huidige vluchtelingencrisis extra moeite doen om enkele mensen te helpen?

We horen je verhaal graag! Anoniem reageren kan ook via hautekiet@radio1.be.

 

Foto © VRT