Eerherstel voor keizer Nero

10 juni 2021
Hij was de wreedste aller Romeinse keizers. Nero. Hij liet Rome in brand steken en keek naar de vuurzee terwijl hij danste en viool speelde. Of speelde hij op zijn lier? Of op een kithara?

Die twijfel over het juiste intrument is een beetje verdacht toch? Is dat verhaal over de musicerende keizer Nero eigenlijk wel waar? 

Nee, het is niet waar. Dat weten we omdat in het British Museum in Londen de tentoonstelling Nero, the man behind the myth loopt. Ze proberen daar de waarheid over Nero te achterhalen.

Was Nero een wreedaardige schurk? Stak hij Rome in brand? Vermoorde hij zijn moeder en zijn vrouwen? Was hij een notoir valsspeler en een spilzieke, vraatzuchtige inscestpleger? Liet hij zijn slaaf Sporus castreren om er daarna mee te trouwen als was hij een vrouw? En waren Nero's grootsprakerige laatste woorden toen hij zelfmoord pleegde: "Qualis artifex pereo", een groot artiest verdwijnt met mij?

Lieve Van Hoof, professor oude geschiedenis aan de UGent, treedt zaterdag op als advocaat van de keizer.

Beluister het volledige gesprek: