Einstein (vader van de moderne natuurkunde)

10 juli 2017
Newton en zijn appel waren lange tijd het fundament voor de klassieke natuurkunde. Dingen vallen. Dat komt door de zwaartekracht. Dan komt Einstein met zijn beschrijving van ruimte, tijd en zwaartekracht. Tien jaar later is Einstein beroemd en Newton kan het schudden.

In 1905 publiceerde Albert Einstein "Over de elektrodynamica van bewegende lichamen". In de inleiding geeft hij aan dat er iets niet klopt als je de wetten van elektriciteit en magnetisme samen bekijkt. De hele mechanica en elektrodynamica out. Speciale relativiteitstheorie in

Samengevat: de lichtsnelheid is de hoogst mogelijke snelheid, tijd is relatief en massa is een vorm van energie. De gevolgen waren niet te overzien.

  • Gevolg: massa en energie zijn gelijkwaardig (E = mc²).
  • Gevolg: de massa van een lichaam neemt toe bij toenemende snelheid
  • Gevolg: bewegende lichamen worden korter
  • Gevolg: bewegende klokken lopen langzamer dan stilstaande klokken
  • Gevolg: zwaartekracht doet het licht afbuigen
  • Gevolg: er zijn zwarte gaten

Geert Van Paemel, wetenschapsfilosoof komt deze en andere dingen vertellen in #weetikveel.