“Elke leerkracht is naast een vakleerkracht ook een leerkracht Algemeen Nederlands”

14 juni 2018
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil een taalraad voor begrijpend lezen oprichten, want tienjarigen worden steeds zwakker in lezen. Professor Erik Moonen, taaldocent aan de UHasselt, besprak de resultaten van het PIRLS-onderzoek in ‘Nieuwe Feiten’.

Het aantal zwakke lezers is de afgelopen jaren verdubbeld. “Nemen we een onderzoek van tien jaar geleden, toen kon 10% van de leerlingen niet genoeg lezen en dus niet voldoende deelnemen aan het maatschappelijke leven. In het recentste onderzoek haalden we 20%”, zei Moonen in ‘Nieuwe Feiten’.

Volgens het PIRLS-onderzoek is er in Vlaanderen dus een toename van zwakke lezers, terwijl het aantal goede lezers kleiner wordt. Een zwakke lezer is echter geen analfabeet volgens Moonen. Zwakke lezers hebben het voornamelijk moeilijk om teksten te ontcijferen en te begrijpen.

Internationaal gezakt

Vlaanderen doet het ook internationaal slecht. In een lijst van 50 ondervraagde taalgebieden zakten we van de achtste naar de 32ste plaats. “Vlaanderen viel op als de sterkste daler, maar op zich hoeft dat nog niet zo slecht te zijn. Je kunt ook dalen in de ranking omdat de anderen eindelijk wat beter worden. De groep van landen die significant beter scoren, wordt steeds groter.”

Taak van de leerkracht

Een mogelijke oorzaak voor de slechtere leesscores vindt Moonen bij de afgenomen aandacht voor taalonderwijs. Hij is er daarentegen niet van overtuigd dat het taalniveau van leerkrachten is afgenomen. “Ik denk wel dat het aantal gelegenheden waarbij mensen Algemeen Nederlands tegenkomen sterk gedaald is.” Zo is de tolerantie voor tussentaal de laatste jaren steeds gegroeid. Moonen is van mening dat die vertrouwdheid met andere registers dan ook een rol speelt in de verminderde leesvaardigheid van jongeren. In de schrijftaal is er namelijk nog minder ruimte voor afwijkingen van de standaardtaal.

Ik ben geen tussentaal- of dialecthater, maar we zijn in het onderwijs verplicht om ook standaardtaal aan te bieden. Elke leerkracht is naast een vakleerkracht ook een leerkracht Algemeen Nederlands.

Beluister hieronder het volledige interview met Erik Moonen in 'Nieuwe Feiten':

Lees ook: