"Enkel hand in hand kan ongelijkheid worden bestreden"

1 juni 2016
Meryame Kitir
De afgelopen weken zaten de vakbonden niet altijd op één lijn. De Waalse cipiers staakten, de Vlaamse niet. Ook bij het spoor is de stakingsbereidheid aan beide kanten van de taalgrens op z’n zachtst gezegd verschillend. En daar willen de socialistische partijen SP.A en PS iets aan doen. In een open brief roepen ze de vakbonden op om de krachten opnieuw te bundelen.

“Enkel hand in hand kan ongelijkheid worden bestreden”, zegt Meryame Kitir, fractievoorzitter voor SP.A in de Kamer, en dat kan alleen als we de krachten bundelen. Alleen zo kunnen we strijden tegen die oneerlijke maatregelen die nu genomen worden. Een verdeelde vakbond is niet goed voor ons land, vandaar de oproep.

Vlamingen en Walen hebben hun eigen behoeftes, maar in het verleden zijn ze er altijd in geslaagd om samen te ageren en dat moeten ze nu ook doen. De situatie is moeilijk. Maar er wordt vooruitgang geboekt. Belangrijk is dat er één krachtig signaal komt.

De boodschap luidt : blijven praten.
Meryame Kitir

Kitir treedt haar voorzitter John Crombez bij. Men moet stoppen met wilde stakingen en zich houden aan gemaakte afspraken, werknemers en werkgevers. En de boodschap luidt : blijven praten. Zelfs een moeilijke dossier zoals bv de gelijkschakeling van het bedienden- en arbeidersstatuut vond een oplossing in de dialoog.

Over de stijgende populariteit van de PvdA en de FTB maakt Meryame Kitir zich geen zorgen. Er moeten dingen veranderen in dit land, maar dan moet het wel op een eerlijke manier gebeuren. De vraag of het een politieke staking is, vindt Kitir een non-discussie. De mensen zijn echt misnoegd. Daarover moet de regering zich vragen stellen en ze moet de mensen een toekomst bieden. En als men dat wil herleiden tot een pamflet, dan gaat men tekort door de bocht. 

Waarom zijn de mensen misnoegd? En op welke manier moet men daarmee omgaan. Dat is de hamvraag die iedereen negeert.
Meryame Kitir