"Er is geen sprake van terugkomen op begrotingsregels"

12 juli 2016
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is een man van begrotingsdiscipline, maar net alles vele beleidsmakers en economen pleit ook hij nu voor minder rigide begrotingsregels binnen de Europese Unie. Vooral voor overheidsinvesteringen in infrastructuur wil Van Overtveldt dat Europa een uitzondering maakt.

Negatieve spiraal

Volgens Johan Van Overtveldt lopen de overheidsinvesteringen in infrastructuur in ons land terug, net zoals in de rest van Europa. Al 25 jaar wordt nog geïnvesteerd in de vervanging van bestaande, verouderde infrastructuur. Zo belanden we in een negatieve spiraal : minder investeringen leiden tot minder jobs, minder competitiviteit, minder economische groei en dus minder inkomsten. 

Begrotingsregels versoepelen

En daarom wil de minister dat Europa de begrotingsregels versoepelt. Grote infrastructuurwerken moeten kunnen worden afgeschreven over meerdere jaren en de kostprijs moet buiten de begroting gehouden worden. Noodzaak is wel om om de grote projecten die hiervoor in aanmerking komen, goed af te bakenen.

Ik zie sommigen hun oogjes al fonkelen dat er nu allerhande uitgaven ook wel es onder de hoofding investeringen zouden kunnen passeren en totstandkomen... Neen !
Johan Van Overtveldt

Maar er is een grote bereidheid, ook van Wolfgang Schäuble en de hele Euro-groep om te kijken of de regels niet kunnen worden bijgestuurd voor grotere infrastructuurwerken. 

Landen zoals Portugal en Spanje, die worstelen met een te hoog begrotingstekort, zouden hierdoor extra zuurstof krijgen. Dit is iets waar je op Europees vlak een 1+1=3 effect van kan verwachten, zegt Van Overtveldt.

"Banken kunnen nieuwe crisis de baas"

Hij heeft er vertrouwen in dat Italië de bankencrisis onder controle kan houden. Het is van groot belang dat Italië zich aan de regels houdt. Er zijn nu voldoende mechanismen voor handen om de problemen correct af te handelen. Ook de Belgische banken zijn intussen voldoende gewapend om een nieuwe crisis op te vangen.

En dat de speculatietaks minder opbrengt dan vooropgesteld, daar is minister Van Overtveldt uiteraard niet gelukkig mee. Maar hij is altijd al een koele minnaar van die taks geweest. Een evaluatie dringt zich op, al bij de begrotingsbesprekingen.

Beluister hier het interview: