"Er is geprutst en gemorreld aan ons pensioensysteem"

7 augustus 2017
"We moeten de ambitie vastleggen over wat de kwaliteit van onze pensioenen op lange termijn zal zijn"
Frank Vandenbroucke is oud-politicus en was in 2014 voorzitter van de pensioencommissie. De vele kleine maatregelen over de pensioenregeling die de overheid nu neemt, zorgen voor veel onduidelijkheid. Hij mist een duidelijke langetermijnvisie.

In De Ochtend uit minister van staat Frank Vandenbroucke zijn teleurstelling over de hervormingen van de pensioenregelingen.

Volgens Vandenbroucke mist de regering toekomstvisie: “Eerst moet je een brede consensus zoeken over wat pensioenen in de toekomst moeten opleveren. Daarna moet je maatregelen nemen om daar op een samenhangende manier naartoe te werken. Met deze hervormingen heeft de regering zelf het startpunt niet genomen”.

Niet alle maatregelen van de overheid zijn fout volgens Vandenbroucke. Verder betreurt hij het dat de vakbonden in 2014 hun kans gemist hebben: “Mijn vraag was niet of de vakbonden het eens zouden zijn met onze voorstellen. Mijn hoop was dat er een ernstige discussie zou ontstaan over waar we met onze pensioenen heen willen.”