Is er meer nood aan Heerlijk Helder in de juridische wereld?

23 mei 2018
Precies één jaar geleden kondigde Bart Willocx (voorzitter van de Rechtbank van Antwerpen) in De Wereld Vandaag aan dat hij een groenboek liet opstellen met 15 voorstellen voor een betere justitie. Het twaalfde voorstel daarvan luidde: “richt een federaal bureau op voor klare, begrijpelijke juridische taal”.

Laat heerlijk heldere taal nu net een stokpaardje zijn van Hautekiet. We waren dan ook zeer verheugd om te zien dat de Vlaamse overheid met de campagne Hou je taal Heerlijk Helder structureel werk maakt van heldere communicatie.

Eén van die andere domeinen waar nood is aan meer heldere taal is de juridische wereld. Toeval of niet, de Hoge Raad voor de Justitie lanceerde afgelopen vrijdag Project Kruid met als doel: “breng het gerecht op smaak met een toegankelijke taal”.

"Deze tekst is een aanzet om alle medewerkers binnen en buiten justitie te stimuleren om permanent bezig te zijn met helder en toegankelijk taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk", lezen we in de inleiding van het document.

Dat er werk aan de winkel is blijkt uit een online bevraging van de HRJ in 2016: 86% van de burgers vindt de juridische taal niet duidelijk genoeg. Opvallend: ook 68,8% van de advocaten en bedrijfsjuristen vindt de juridische taal onvoldoende duidelijk, net als 66,5% van de magistraten.

Reageer

  • Kreeg jij in een recent verleden nog te maken met onduidelijke communicatie uit de juridische wereld, bijvoorbeeld van een advocaat of een magistraat?