"Er moet een naadloze hulpverlening zijn na 18 jaar"

2 september 2016
Jordy, een jongen van 19 die zijn hele leven in de jeugdzorg spendeerde, werd dood teruggevonden aan de Blaarmeersen in Gent. Zonder toezicht, zonder sociaal netwerk kwam hij alleen op straat terecht. Met een noodlottig gevolg.

Jongeren willen zelf weg

Jan Bots, algemeen directeur van de Wingerdbloei, begeleidingscentrum voor jongeren, sprak erover in De Ochtend: 

Jongeren moeten niet weg op hun 18 jaar. Ze kunnen een aanvraag indienen om tot hun 20 jaar in een instelling te blijven.

Maar volgens Bots hebben kinderen na jaren in de jeugdzorg genoeg van hun leven in een instelling. Ze kiezen er dan zelf voor om te vertrekken.

Niet voorbereid

Jongeren moeten al vroeg voorbereid worden op hun leven na de instelling. Dat gebeurt nu ook, maar voor een bepaalde groep jongeren werkt dat niet: 

"Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, die geen sociaal netwerk hebben loopt het heel moeilijk. Vaak is dat omdat er naast die beperking ook nog eens andere diagnoses zijn gesteld."

Het is voor elke jongere bijzonder moeilijk om na hun 18 een eigen leven uit te bouwen, voor jongeren zonder netwerk is dat nog vele malen moeilijker. Bots pleit voor meer en betere begeleiding na 18 jaar en voor een mentaliteitswijziging:

Er moet een naadloze hulpverlening zijn na 18

"Er moet een traject worden uitgetekend al lang voor men 18 jaar is. De jongere moet zien hoe het leven er gaat uitzien ver na de instelling."

P.S: Er zijn organisaties die zich intensief bezig houden met het begeleiden van jongeren na hun jeugd in de jeugdzorg. Cachet VZW is er daar één van: http://cachetvzw.be/