Is er te weinig geld om van het M-decreet een succes te maken?

17 mei 2018
Sinds 1 september 2015 is het M-decreet van kracht. Dat bepaalt dat het Vlaams onderwijs meer moet inzetten op inclusief onderwijs. Leerlingen met een beperking worden gescreend en toegelaten in het het gewone onderwijs als de gewone school mits redelijke aanpassing de leerling kan opvangen. Maar is er wel genoeg geld? Stof voor discussie in 'Hautekiet'.

Over het principe van het M-decreet zijn veel mensen het eens: als er voldoende middelen zijn om leerlingen die via het M-decreet naar een gewone school kunnen gaan extra te ondersteunen, dan wordt iedereen daar beter van.

Maar net daar knelt het schoentje: ook op de Hautekiet-redactie komen regelmatig berichten binnen van leerkrachten en zorgondersteuners die vinden dat ze hun werk niet goed meer kunnen doen, net omdat er geen geld is om elke leerling gepast te ondersteunen.

In een open brief gericht aan minister van Onderwijs Hilde Crevits schrijven zorgondersteuners van Ondersteuningsnetwerk Noord: “Het onevenwicht tussen de toenemende ondersteuningsvragen en de beperkte omkadering zal onvermijdelijk leiden tot ernstig kwaliteitsverlies én finaal tot het ondermijnen van de prille groei naar inclusie. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen zo niet langer waar ze recht op hebben, wat het M-decreet belooft.”

Herbeluister de getuigenissen en de reactie van minister van Onderwijs Hilde Crevits: