"Er zou evenveel onderzoek naar de mannen- als de vrouwenpil moeten gevoerd worden"

3 november 2016
Wat is eigenlijk het doel van wetenschap? Moet wetenschap de waarheid achterhalen en dus alles onderzoeken? Of moet wetenschap vertrekken van concrete problemen? Merel Lefevere, één van de auteurs van 'Systematische inleiding tot de wetenschapsfilosofie’, past de theorie toe op een concreet geval: het onderzoek naar anticonceptie voor mannen.

De mannenpil

In hun boek namen Lefevere en haar collega's verschillende onderzoeken onder de loep. Eén daarvan is het onderzoek naar mannelijke anticonceptie.

"Dat is eigenlijk onbestaande. Wetenschappers kijken immers heel anders naar mannen- dan naar vrouwenzaken."

Volgens Lefevere zouden wetenschappers het aanvaardbaarder vinden dat er met de hormonenspiegel van vrouwen gesjoemeld wordt dan met die van mannen. 

"Eigenlijk zou er evenveel onderzoek naar de mannen- als de vrouwenpil moeten gevoerd worden."

Maar de farmacie heeft ingezet op de pil voor de vrouw, en ondertussen zijn we dat gewoon.

Met een bril op

Wetenschappers kijken volgens Merel Lefevere altijd met een bepaalde bril naar wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt 'bias' genoemd, of 'vooroordelen' in het Nederlands. Het is dan ook niet zo dat wetenschap enkel maar objectief is.

"Wetenschap is een menselijke activiteit. En mensen maken ook fouten."

Wetenschappers dragen een bril. Als je een vlek op je bril hebt, dan zie je er minder duidelijk door. Dat is bias.

Het is ook niet erg om die fouten te maken. Zolang we er ons maar bewust van zijn, zegt Lefevere.

Radio 1 Select