Van Rompuy: "Dé oplossing moet komen van federale regering"

23 februari 2017

Vandaag begint nieuw overleg over de geluidsnormen van Brussel. Premier Michel heeft vertegenwoordigers van de Vlaamse en Brusselse regeringen uitgenodigd. Luidruchtige vliegtuigen die nu over Brussel vliegen, worden beboet. Maar de boetes worden de komende 60 dagen niet geïnd en dat geeft ruimte voor overleg. CD&V-Kamerlid en schepen in Zaventem Eric Van Rompuy vindt dat de federale regering moet ingrijpen.

"Dé oplossing moet komen van de federale regering, Belgocontrol en de FOD Moboliteit, de ervaring die er al is in dat dossier bij heel wat mensen", legt Van Rompuy uit.

"Men mag het niet overlaten aan een akkoord tussen de regio's. Het zal moeten komen van het federale waar men zo dicht mogelijk aansluit bij het historisch baangebruik. En er ook geen discussie van maken Vlaanderen versus Brussel."

"Maak geen nieuwe gehinderden"

De laatste keer dat er relatieve rust heerste rond het dossier, was toen Van Rompuys partijgenoot Etienne Schouppe binnen de federale regering bevoegd was. "Hij greep terug naar het historisch banengebruik, met daarbinnen een optimalisering." De vergissing die volgens Van Rompuy nadien gebeurde, is dat men binnen Brussel routes heeft verschoven, wat tot een radicalisering heeft geleid.
Vandaar zijn oproep om opnieuw op dat historisch baangebruik terug te vallen.

"Maak geen nieuwe gehinderden", luidt het. Het voorstel van gewezen minister Bert Anciaux dat Vlaanderen de strengere, Brusselse normen zou overnemen, ziet Van Rompuy niet zitten. "Dan is er geen luchthaven meer."

Verdeelsleutel 70 procent - 30 procent

Volgens de krant De Tijd heeft de Vlaamse regering een voorstel klaar om uit de politieke impasse te raken. Vlaanderen zou willen onderhandelen over een verdeelsleutel voor geluidsoverlast, waarbij Vlaanderen 70 procent op zich neemt en Brussel 30 procent. Die verdeling zou niet zoveel verschillen van de huidige toestand, maar binnen de regering-Bourgeois werd naar verluidt afgesproken dat er onderhandelingsmarge is.

"Vlaanderen wil zijn goodwill tonen", reageert Van Rompuy, maar technisch klopt een en ander volgens hem niet. "Je kan dit niet vatten in een globaal percentage." Een oplossing moet voor de CD&V'er niet worden overgelaten aan de gewesten, maar moet van het federale niveau komen.


Bron: Deredactie.be