Europarlement en Commissie lanceren gezamenlijke register voor lobbyisten

23 juni 2011

Het is geen nieuw feit dat er rondom de Europese instellingen een eind weg wordt gelobbyd. Volgens recente berekeningen proberen in Brussel 15.000 belangenverdedigers het Europese beleid en de besluitvorming bij te sturen.

Nieuw is wel dat het Europees parlement en de Commissie vandaag een gezamenlijk 'transparantie-register' voor de professionele lobbyisten hebben gelanceerd. Enfin, de Commissie lanceerde in 2008 al een accreditatielijst waarop een 4.000-tal organisaties intekenden. De nieuwe lijst vervangt die, en mikt ook op de lobbyisten bij het Europees parlement. Inschrijving blijft wel vrijwillig.

Geaccrediteerd of niet - de benaming 'lobbyist' ruikt toch niet meteen naar deugdzaamheid en normbesef. Niet dat we iets willen zoeken achter de donkerbruine kleur van de accreditatiekaart van Eu-lobbyisten, maar u begrijpt wat we bedoelen. Zie ook de Worst EU Lobbying Awards. En het onderzoek naar pogingen van beïnvloeding van Europarlementsleden door middel van - euh - financiële incentives.

Maar wij zetelen natuurlijk niet in het Europees Parlement of in de Commissie. En u kent dat van dat kind en het badwater, en over die ene kam en het scheren. Hallo Dirk Sterckx?

Radio 1 Select