“Europees elektriciteitsnet stoot steeds meer op zijn grenzen”

19 augustus 2017
De elektriciteitsverbindingen dreigen dicht te slibben. De huidige elektriciteitsproductie gebeurt steeds meer op basis van duurzame bronnen die nog niet voldoende kunnen worden opgeslagen. Dat moet Europa beter regelen, vindt elektrisch ingenieur Jef Beerten, doctor aan de KU Leuven.

Dr. Jef Beerten onderzoekt de evolutie van het elektriciteitsnet en de rol van hernieuwbare energie hierin. “Die elektriciteit is niet eenvoudig te stockeren, het moet meteen worden gebruikt”, vertelt hij in Bonus. Daarom moet het snel naar een andere plek kunnen worden getransporteerd. “Als er in een land een ‘file’ is op het netwerk, maakt dat land verbinding met een ander land. In die verbindingen moet meer geïnvesteerd worden.”

Supersnelweg

“We verbruiken over de landsgrenzen heen en het huidig elektriciteitsnet in Europa stoot steeds meer op zijn grenzen. Er zijn investeringen in het netwerk nodig om een soort ‘supersnelweg’ te creëren die de verschillende landen met elkaar verbindt.”

We verbruiken over de landsgrenzen heen, zonder afdoende Europese investeringen

Zelf doet dr. Beerten onderzoek naar de technologische aspecten van zo’n mogelijke supersnelweg.

“Het gaat om relatief nieuwe technologie, waardoor er veel vragen zijn over hoe die zich zal gedragen in het bestaande netwerk. Om problemen in de toekomst te vermijden, moet daar meer onderzoek naar gedaan worden. De financiering hiervan wordt nu bekeken met de netbeheerder en de regulatoren. Ook hier moet Europa meer oog voor hebben.”

Herbeluister het interview met dr. Jef Beerten in Bonus hier vanaf 8.12 uur.