Europese leiders en Britse premier May raken het eens over extra uitstel van de brexit tot 31 oktober

11 april 2019
Donald Tusk en Jean-Claude Juncker (© AFP)
De 27 Europese leiders en de Britse premier Theresa May zijn het eens geraakt over een "flexibel uitstel" van de brexit. Het Verenigd Koninkrijk krijgt extra uitstel tot 31 oktober, met de optie om de EU vroeger te verlaten. Europees president Tusk roept "zijn Britse vrienden" op om die extra tijd "niet te verspillen".

Europees president Donald Tusk maakte het nieuws even voor 2 uur bekend op Twitter.

"De 27 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geraakt over een flexibel uitstel tot 31 oktober. Dat geeft het VK zes extra maanden de tijd om de best mogelijke oplossing uit te werken", schreef Tusk. Flexibel uitstel houdt in dat de brexit nu wordt uitgesteld van 12 april tot 31 oktober, maar dat de Britten de optie krijgen om er al vroeger uit te stappen zodra het uitstapakkoord is goedgekeurd door het Britse parlement. 

Eind juni zal er ook een soort evaluatiemoment plaatsvinden, tijdens de Europese top van 20 en 21 juni. Tijdens een persconferentie benadrukten Tusk en Commissievoorzitter Jean Claude Juncker dat eind juni geen deadline is. "Er zal op dat moment geen beslissing genomen worden, er zal niet onderhandeld worden", zei Juncker. "Het is enkel bedoeld om ons te informeren over de vooruitgang van het brexitproces tussen vandaag en eind juni."

Ik heb een boodschap voor mijn Britse vrienden: verspil deze extra tijd niet.

Britten naar de stembus, al hoopt May dat nog te kunnen vermijden

De Britten krijgen dus nog een halfjaar de tijd om uit te maken welk soort brexit ze willen. Tusk somde enkele mogelijkheden op: ofwel wordt in die tijd het uitstapakkoord alsnog goedgekeurd, ofwel kiezen de Britten voor een heel nieuwe strategie (die dan in de politieke verklaring wordt opgenomen), ofwel beslissen ze om Artikel 50 in te trekken. Helemaal geen brexit dus.

Zowel Tusk als Juncker beklemtoonde echter nog eens dat het uitstapakkoord waarover de EU en May hebben onderhandeld, niet meer ter discussie staat. Daarover kan niet meer onderhandeld worden. Tusk had tijdens de persconferentie ten slotte nog een "boodschap" voor zijn "Britse vrienden": "Verspil deze extra tijd niet."

Dat de Britten aan de verkiezingen zullen deelnemen, is een beetje vreemd. Maar regels zijn regels.

Al die tijd blijft het Verenigd Koninkrijk een normaal lid van de Europese Unie, zei Tusk, met alle rechten én plichten. Al voegde Juncker eraan toe dat de 27 lidstaten de komende maanden opnieuw Europese toppen zullen houden zónder de Britten. De EU verwacht van het Verenigd Koninkrijk ook dat het zich gedurende het uitstel "constructief en verantwoordelijk" zal gedragen en de Europese besluitvorming niet in gevaar zal brengen.

Het Verenigd Koninkrijk zal eind mei ook zo goed als zeker deelnemen aan de Europese verkiezingen. "Dat zal een beetje vreemd zijn", gaf Juncker toe, "maar regels zijn regels". Tijdens haar persconferentie benadrukte premier May echter dat ze nog altijd hoopt voor die verkiezingsdag uit de EU te kunnen stappen. En dat verkiezingen dus niet nodig zouden zijn.

In de slotconclusies van de top staat ook dat de Britten de Unie op 1 juni zullen moeten verlaten, als ze op 23 mei niet aan de verkiezingen deelnemen en tegen die tijd het uitstapakkoord niet goedgekeurd hebben.

Waarom 31 oktober?

31 oktober was niet de datum die Tusk voor de top in zijn hoofd had. "Het uitstel is korter dan ik had gedacht, maar het is genoeg tijd om een goede oplossing uit te werken", gaf hij toe tijdens de persconferentie achteraf.

31 oktober lijkt vooral een compromis te zijn tussen de voorstanders van een lang uitstel tot het einde van het jaar of zelfs langer (de meerderheid van de Europese leiders was daarvoor) en de voorstanders van een kort uitstel tot 30 juni (zoals May had gevraagd en waar ook de Franse president Emmanuel Macron voorstander van was). Macron beet tijdens de vergadering naar verluidt stevig van zich af. Een van de redenen waarom ze tot na middernacht duurde. Maar uiteindelijk werd dus alweer een Europees compromis bereikt.

Eind oktober komt ook overeen met het einde van het huidige mandaat van de Europese Commissie. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk geen nieuwe commissaris meer zal moeten afvaardigen als het erin slaagt voor 31 oktober uit de Unie te stappen. Ook dat was naar verluidt het onderwerp van een stevige discussie.

Bron: vrtnws.be 

Lees ook: