Europese steun naar Griekse amtenarenbonussen?

13 mei 2011

U weet dat nogal wat eurolanden onwillig zijn betreffende noodsteun aan Griekenland. Terwijl de situatie daar erger is dan vorig jaar en Griekenland dreigt af te stevenen op een faillissement. Of minstens op de val van het kabinet.

De populaire Duitse krant Bild heeft eens kritisch gekeken naar de arbeidsvoorwaarden van de Griekse ambtenaren. Daaruit blijkt dat die die premies opstrijken voor de meest onvermoede dingen. Op tijd komen? Kassa! Handen wassen voor het werk? Idem voor werken beneden de acht graden, kennis van een vreemde taal, noties van het werken met een pc ... . Een ambtenaar kan op die manier zijn maandinkomen van 3908 euro verhogen tot 8675 euro.

Naast de premies zijn er ook nog een boel 'incentives' die het werken voor de Griekse overheid fijn maken. Medewerkers van de Griekse premier ontvangen een dertiende, veertiende, vijftiende en zestiende maand. Een nachtwaker bij een staatsbedrijf kan jaarlijks 72.000 euro verdienen en werknemers bij datzelfde bedrijf mogen vijf dagen per jaar gratis op vakantie in een hotel naar keuze.

Bon, Bild staat vooral bekend om de grote koppen, de 'in verhouding korte artikelen' en voor het 'inspelen op de emoties van de lezers'. En Duitsland is de grootste toeleverancier van steuneuro's aan Griekenland. Dus toch maar eens informeren bij onze man in Griekenland.

Lees en beluister