Euthanasiedebat: wat met mensen met dementie?

11 maart 2015
Het is al zeven jaar geleden dat we afscheid namen van Hugo Claus. De schrijver had de ziekte van Alzheimer, en besloot uit het leven te stappen voor hij ‘wilsonbekwaam’ werd, en dus niet meer om euthanasie zou kunnen vragen.

Het thema is ook vandaag nog actueel: op 21 februari organiseerde LEIF (het levenseinde informatieforum) een studiedag. Daar werd gepleit voor de uitbreiding van de euthanasiewetgeving: mensen zouden in hun wilsbeschikking moeten kunnen bepalen dat ze in een vergevorderd stadium van dementie voor euthanasie kiezen".

Als vanouds waren er hevige voor- en tegenstanders. De Belgische bisschoppen zijn radicaal tegen: “de ethische plicht om voor onze medemens te zorgen primeert”, zeggen ze. Ook artsen twijfelen hard als het gaat over euthanasie bij demente mensen.

Ondanks, of dankzij het maatschappelijk debat verkiest 42% van de Vlamingen euthanasie als ze dement zouden worden.

REAGEER

Zou jij voor euthanasie willen kunnen kiezen als je aan een vergevorderde vorm van dementie lijdt?
Of vind je een uitbreiding van de bestaande euthanasiewetgeving helemaal niet nodig?
 

Radio 1 Select