Experts over 'yogasnuivers': "Met de vinger wijzen naar de gebruikers helpt niet"

20 maart 2019
© Pixabay
Cocaïnegebruik komt nog steeds voor in alle lagen van de bevolking. Dat zeggen verschillende experts naar aanleiding van de heisa rond de uitspraak van Bart de Wever. Volgens hen wijst de Wever onterecht met de morele vinger naar de "yogasnuivers", of de druggebruikers in het algemeen.

"Ik erger mij rot aan de “yogasnuivers” die er blijkbaar geen enkele moeite mee hebben dat ze een criminele keten in gang houden”, zei Bart de Wever toen hij de extra maatregelen rond de Antwerpse drugsproblematiek voorstelde. Een uitspraak die voor heel wat kritiek zorgde. Professor Criminologie aan de UGent Tom Decorte deed in het verleden al onderzoek naar de verschillende cocaïnegebruikers in Antwerpen. "Cocaïne wordt gebruikt in heel diverse sectoren: van mensen zonder opleiding tot hoogopgeleiden, van mensen met een laag inkomen tot mensen met veel middelen.”

Met de vinger wijzen naar de "yogasnuivers" zet geen zoden aan de dijk

“Eerst werd er gewezen naar de criminaliteit en de maffia, nu wordt er plots gewezen naar de gebruiker als de grootste oorzaak”, zegt Decorte, “maar de werkelijkheid is veel complexer. Met de morele vinger wijzen naar de consumenten, en dan nog naar een welbepaalde groep binnen die consumenten, die zogenaamde “yogasnuivers” zet geen zoden aan de dijk. Je moet de mensen niet wijsmaken dat dit een simpel vraagstuk is dat met eenvoudige oplossingen kan worden bestreden.”

Dat recreatief druggebruik voorkomt in diverse kringen, toonde het duidingprogramma Pano twee jaar geleden al aan, toen ze het cocaïnegebruik in Antwerpen onder de loep namen. Volgens criminologe Charlotte De Kock is het dan ook moeilijk om recreatief druggebruik volledig weg te denken. Ze vindt dat de druggebruiker niet aangepakt moet worden om het probleem rond criminaliteit op te lossen. "De Wever legt de schuld bij de gebruiker, terwijl er altijd gebruik zal zijn."

"We zagen in Nederland en Portugal dat het legaliseren van bepaalde drugs niet voor een drastische stijging zorgde van het aantal gebruikers, maar dat het aantal problematische gevallen in Portugal wel drastisch daalde", verduidelijkt De Kock. "De overheid kan op die manier makkelijker het druggebruik controleren en onderzoeken, doordat het niet meer in de illegaliteit verkeert". De Kock vindt dat in plaats van het recreatief druggebruik te verbieden, de politiek het bestaan ervan beter zou erkennen. Zo kan ook te vroeg gebruik op te jonge leeftijden en probleemgebruik ingedijkt worden zonder het te criminaliseren.

De consument is niet verantwoordelijk voor het gedrag van producenten. Iemand die een T-shirt koopt bij Primark is ook niet de enige factor van invloed op de kinderarbeid in Bangladesh

Hoe dan ook wordt de link tussen druggebruikers en drugscriminaliteit als te vanzelfsprekend gezien door politici. Daar zijn academici het over eens. “Je kan van eender welk product zeggen dat de consument verantwoordelijk is voor de productie”, zegt Tom Decorte, “maar om te zeggen dat de consument verantwoordelijk is voor het gedrag – of in dit geval het geweld en de criminaliteit – van producenten is een stap te ver. Iemand die een T-shirt koopt bij Primark is ook niet de enige factor van invloed op de kinderarbeid in Bangladesh.”

De gebruikers zijn niet verantwoordelijk voor het wettelijk kader. Dat maakte Decorte duidelijk. Maar hoe ga je dan wel met het probleem om? "Het is nog steeds belangrijk dat er aan sensibilisering gedaan wordt. Zo kan je de problematische druggebruikers helpen. Verder moet er gezocht worden naar alternatieve scenario's. Om dat te bereiken moet een parlementaire werkgroep de studies van het federale onderzoeksprogramma rond middelengebruik bekijken. Daar zijn honderden aanbevelingen uitgekomen. Ik vraag me dan ook af welke aanbevelingen in een daadwerkelijk beleid zijn omgezet."

Herbeluister

Beluister het gesprek met Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, over de oorsprong van het woord 'yogasnuivers'. Daarna hoor je professor Criminologie Tom Decorte aan het woord.

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'

Lees ook: