Vaarwel M-decreet, welkom Leersteundecreet

28 juni 2021
© Nicolas Maeterlinck (Belga)
"Ik denk dat het M-decreet op grond van nobele intenties een beetje is doorgeslagen. Men ging ervan uit elk kind met elke beperking op elk moment in elke klas zou terechtkunnen in het gewone onderwijs." Minister Ben Weyts kondigde vandaag de opvolger van het M-decreet aan: het Leersteundecreet.

Wat was het M-decreet ook alweer?

Het M-decreet werd op 1 september 2015 ingevoerd met als doel voor meer "inclusie" te zorgen in het onderwijs. Ouders van leerlingen met een beperking waren voortaan niet meer verplicht om standaard aan te kloppen in het buitengewoon onderwijs, maar konden in overleg met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kijken of zij ook in een gewone school terecht zouden kunnen.

Het principe was mooi, alleen: in de praktijk bleek dat leerkrachten en scholen zelden voldoende middelen, mensen en tijd hadden om de nodige extra ondersteuning te voorzien om die leerlingen met extra zorgnoden fatsoenlijk te kunnen opvangen. Ook spraken de scholen van veel te veel paperassenwerk. In de voorbije jaren werd het plan al meermaals bijgestuurd, waardoor je in de praktijk ziet dat het buitengewoon onderwijs de laatste jaren gewoon weer meer leerlingen aantrekt.

De Vlaamse regering-Jambon had in zijn regeerakkoord in 2019 alvast aangekondigd het M-decreet ten grave te zullen dragen en het te vervangen door "een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten."

Wat houdt het 'Leersteundecreet' in?

Het principe van "inclusie" blijft behouden. Leerlingen met speciale zorgnoden zullen toegang blijven krijgen tot het gewone onderwijs, maar "de scholen krijgen meer en betere ondersteuning om dat ook echt te laten lukken", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De klassenraad zal ook altijd kunnen aangeven wanneer het echt niet lukt om een bepaalde leerling op te nemen of wanneer de zorg voor één leerling ten koste gaat van alle andere leerlingen.

Over de hele regeerperiode 2019-2024 wordt er geïnvesteerd in 680 extra voltijdse krachten. Er zijn al 600 ondersteuners voor leerlingen met zorgnoden bijgekomen en er komen nu nog eens 80 extra omkaderende functies bij, zoals coördinatoren en administratieve medewerkers. "Zo kunnen de ondersteuners zelf zich focussen op hun kerntaak: ondersteuning van leerlingen en leerkrachten."

Die ondersteuning moet ook "eenvoudiger, duidelijker en doeltreffender". De verantwoordelijkheid daarvoor is nu versnipperd tussen honderden instellingen, maar het Leersteundecreet wil maximaal 36 "Leersteuncentra" oprichten, die dat op regionaal niveau (en "koepoverschrijdend") moeten aanpakken.

Ook zal de regering met het Leersteundecreet een vast statuut geven aan de ondersteuners die in de scholen van het gewone onderwijs zowel de leerlingen met zorgnoden als hun leerkrachten begeleiden. Ze zijn nu met 3.666.

En ook de leerlingen die zeer makkelijk leren, de hoogbegaafden en uitzonderlijk begaafden, komen binnen het Leersteundecreet aan bod. "Het Leersteundecreet erkent dat hoogbegaafde leerlingen evenzeer ondersteuning op maat nodig hebben. Het is de bedoeling dat (ze) sneller ontdekt en beter begeleid worden."

Ben Weyts: "Ik denk dat het M-decreet op grond van nobele intenties is doorgeslagen"

"Het doel is om ervoor te zorgen dat elk kind op de juiste plaats terechtkomt, en dat kan in het gewoon onderwijs zijn (al dat niet met leersteun) of in het buitengewoon onderwijs" verduidelijkt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts het verder in 'De Ochtend'. "Ik denk dat het M-decreet op grond van nobele intenties is doorgeslagen. Men ging ervan uit elk kind met elke beperking op elk moment in elke klas zou terechtkunnen in het gewone onderwijs."

"De ambitie moet zijn dat elk kind op de juiste plaats terechtkomt. Als dat kan in het gewoon onderwijs, maar soms is het nodig dat de beste plaats in het buitengewoon onderwijs is."

Beluister het gesprek met Ben Weyts in 'De Ochtend' via Radio 1 Select

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: