Federale regering laat kostprijs nieuwe kerncentrale becijferen: goede zaak?

12 januari 2018
Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) wil laten onderzoeken hoeveel het kost om tegen 2040 een nieuwe kerncentrale te bouwen. Volgens Marghem gaat het louter om een theoretische oefening om alle opties voor het energiepact in kaart te brengen.

Wat kost een totale kernuitstap? Wat als we toch twee kerncentrales open houden? En nu dus een verrassend nieuw scenario: wat als we toch een nieuwe kerncentrale zouden bouwen in 2040? De federale regering wil alle mogelijke opties laten onderzoeken met het oog op het energiepact.

De meeste reacties op het nieuws zijn afwijzend. Volgens Vlaams minister van Energie Tommelein kan er geen nieuwe centrale komen omdat er in de wet staat dat we het tegen 2025 zonder kerncentrales doen.

Kristof Calvo van oppositiepartij Groen zegt de berekening alleen maar aantonen dat N-VA haar ambitie om tot 2065 voort te gaan met kernenergie best kan opbergen wegens peperduur en technisch onhaalbaar.

Energiespecialisten zeggen dat zo'n nieuwe centrale veel te duur is en ook moeilijk om op korte termijn te bouwen.

Reageer

  • Vind jij het goed dat de federale overheid alle energieopties openhoudt, en dus ook de kostprijs van de bouw van een nieuwe kerncentrale laat becijferen?