"Fictie helpt me om een ander thuisland te vinden"

26 november 2016
Hazim woont en werkt nu in Antwerpen. Hij vluchtte eind jaren 70 uit Irak, zijn geboorteland. omdat hij werd bedreigd, opgepakt en gefolterd nadat hij weigerde theater te maken ten dienste van de Irakese dictator Saddam Hoessein.
Meer zelfs, hij bewerkte en regisseerde het toneelstuk ‘De Koning is de Koning’, een satirisch stuk over de dictator. En werd daarvoor ter dood veroordeeld. Zijn nieuwe boek is een subtiel spel tussen fictie en realiteit en een intrigerende satire op zijn vaderland. 
 
Fictie helpt me mijn thuisland te vinden, ik ben nu eenmaal landenloos. Ik woon hier, ik spreek de taal van hier maar fysiek, mijn geheugen, mijn nostalgie, mijn antropologie zijn allemaal thuisloos.
De roman "Schoonheid raast in mij tot ik sterf" is het eerste boek van Hazim Kamaledin dat vertaald is in het Nederlands. Dat komt omdat Hazim vorig jaar genomineerd werd voor de Interantional Fiction Prize (de Arabische Booker-prize).
Hazim schrijft zijn romans in het Arabisch en zijn theaterstukken voornamelijk in het Nederlands. Ondertussen woont hij langer in België dan hij ooit in Irak gewoond heeft. Vaak schrijft hij ook theaterstukken in het Engels.
 
De taal is hoe langer hoe meer een medium geworden. Vroeger was mijn taal een nostalgie, nu is het een medium om mijn creativiteit te uiten.
 
 
Hazim Kamaledin

Hazim komt uit een gruwelijke wereld en schrijft daarover in zijn werk

Fictie is een bevraging voor de werkelijkheid. fictie laat me de realiteit wat lichter maken zonder mijzelf te verloochenen

 

Hazim kijkt ook bijzonder bitter naar zijn thuisland Irak.

Amerika heeft Irak ontbonden, maar nu is het een land geworden zonder conventies. Het meest corrupte land op onze planeet is Irak. In Irak vind je het meest kleine Saddams en de Amerikanen zijn nooit echt letterlijk weg gegaan.

Het boek van Hazim Kamaledin is uitgegeven bij Polis

Herbeluister het gesprek in Bar du matin hieronder

Radio 1 Select