Filip Watteeuw: "Ik weiger wegen aan te leggen zonder veilige ruimte voor fietsers, ook al kost dit een rijstrook."

23 september 2016
Filip Watteeuw is schepen van mobiliteit in Gent, dé fietsstad van Vlaanderen. Hij reageert op de aanbevelingen van de Groep van 10.

Watteeuw: "Overal waar fietsers een overstap moeten maken naar een ander vervoersmiddel (auto, tram...) en vice versa, moeten er voldoende (fiets)parkeerplaatsen zijn. In Gent zijn we al volop bezig met bewaakte fiesstallingen te voorzien. Niet alleen voor wie overstapt, maar ook voor de bewoners. We doen dat wijk per wijk: eigenlijk zou geen enkele bewoner verder dan 100 meter moeten stappen naar een fietsstalling."

In Gent groeide het aantal verplaatsingen per fiets van 22 naar 30%, maar Watteeuw mikt met zijn beleid op 40%. "Fietsers zijn volwaardige weggegbruikers en dat moet je tonen in alles wat je doet. Als je de fietser ernstig neemt, moet je keuzes maken." Ook ten koste van de auto? "Ja, ik weiger wegen aan te leggen zonder veilige infrastructuur voor voetgangers en fietsers, ook al moet ik dan een rijstrook opofferen. Dat dit weerstand oproept is niet erg, er moet debat zijn."

Een fietser is 80 % mens en 20% fiets, een automobilist is 10% mens en 90% blik.
Wannes Van Giel, Groep van 10

Wat wil Watteeuw zeker nog realiseren? "In de eerste plaats de basisinfrastructuur op orde krijgen, zodat fietsers eindelijk genoeg ruimte hebben. Meer en bredere fietspaden dus."

Wannes Van Giel van de Groep van 10 wil daar nog wat aan toevoegen. "Wie ruimte geeft aan de auto, neemt ruimte van de mens weg. Een fietser is 80 % mens en 20% fiets, een automobilist is 10% mens en 90% blik".