Fiscale 'terug naar school'-solden

2 september 2019
© Radio 1
Schoolgaande kinderen, dat kost wel wat. En als je zoals Michel Maus drie pagadders hebt rondlopen, dan is dat toch wel financieel vloeken. "Als België een verlaagd BTW-tarief wil voor de sterilisatie van katten, dan kunnen we dat toch evengoed vragen voor de aankoop van Garfield-boekentassen?" schrijft hij in zijn column.

Fiscale 'terug naar school'-solden

Ja beste lezer, het is weer voorbij die mooie zomer. En dat zullen we geweten hebben, althans toch diegenen onder u met schoolgaande kinderen. U hebt kinderen, zegt u. Wel hebt u dan al eens gekeken naar de stand van uw bankrekening? Die is duidelijk in fin de saison-modus. Want ja, schoolgaande kinderen, dat kost wel een paar euro’s. En u wil natuurlijk dat uw kinderen in optima forma aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Dat betekent niet enkel schoolboeken kopen, maar ook een nieuwe boekentas, A4-classeurs, pennen en potloden, een schooletui, noem maar. En uiteraard kan uw oogappel niet met versleten kleren naar school gaan, dus dat betekent ook een volledige nieuwe outfit om het schooljaar te kunnen starten.

En als u zoals ikzelf, drie pagadders hebt rondlopen, dan is het toch wel wat financieel vloeken. Want ja we geven met zijn allen wel wat centen uit aan onze scholieren. Verschillende media publiceerden vorige week een artikel over de resultaten van een studie van het Steunpunt Onderwijsonderzoek, waarin alle Vlaamse Universiteiten zijn verenigd. Uit deze studie is gebleken dat de totale studiekosten voor een schooljaar op goed 10 jaar tijd met 21,2% zijn gestegen en dat is een pak meer dan de normale inflatie. De huidige studiekosten bedragen gemiddeld zo'n 1.207 euro en dat omvat de schooluitrusting (722,50 euro), een- en meerdaagse schoolactiviteiten (69 euro), steunactiviteiten (38 euro), andere kosten (22,50 euro) en vervoerkosten (223,50 euro). De schoolkosten lopen met andere woorden op.

Maar was er dan geen maximumfactuur voorzien voor onze scholieren? Wel ja en neen. Voor wat het basisonderwijs betreft, mogen zowel kleuterscholen als lagere scholen geen inschrijvingsgeld vragen. Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn kosteloos voor de kinderen. Maar scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk en hiervoor mag de school wel een bijdrage vragen van de ouders van hun leerlingen. Alleen is die bijdrage beperkt. Dat is de fameuze maximumfactuur voor de jaarlijkse schoolkosten. Voor kleuters bedraagt deze maximumfactuur 45 euro en voor de leerlingen van het lager onderwijs bedraagt die 90 euro.

Voor het secundair onderwijs is de regeling anders. Ook hier geldt de regel dat er door de scholen geen inschrijvingsgeld mag worden gevraagd, maar de scholen voor secundair onderwijs mogen wel een bijdrage vragen voor didactisch materiaal, schoolactiviteiten zoals uitstappen, en diensten en producten zoals maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, schoolbus ... In tegenstelling tot het lager onderwijs geldt hier geen maximumfactuur en de Vlaamse regering lijkt ook niet van plan om die in te voeren. Wel werd afgesproken dat de bijdragen niet 'te hoog mogen zijn' en moeten uitgewerkt worden in een 'bijdrageregeling' die in de schoolraad moet worden besproken en via het schoolreglement kenbaar moet worden gemaakt. Vanaf 1 september moet de school ook op elke factuur vermelden dat gespreide betaling mogelijk is de naam doorgeven van de contactpersoon met wie de ouders een gespreide betaling kunnen regelen.

Maar bon, dit slaat ook enkel maar op de directe schoolkosten. Alle indirecte schoolkosten zoals kledij, schoolgerief, boekentassen etc. moet u sowieso zelf bekostigen voor uw kinderen. En de vraag die zich hierbij stelt, is of de overheid hierbij de ouders geen fiscaal ruggensteuntje moet geven. 'Ja maar' hoor ik u denken, spendeert de overheid al niet genoeg belastinggeld aan het onderwijs? Tot op zekere hoogte is dat zo. Volgens de OESO geeft ons land 132.000 euro per kind uit om kinderen van zes tot achttien jaar naar school te laten gaan. Dat is een pak boven het OESO-gemiddelde van 103.000 euro, maar anderzijds ook een pak lager dan de absolute koploper Luxemburg dat 234.000 per kind uitgeeft.

Maar toch stelt zich de vraag of de overheid niet nog een extra inspanning voor de ouders zou kunnen doen. Dit zou trouwens geen unicum zijn. In de Verenigde Staten kennen ze intussen sinds een 20-tal jaren de 'tax holidays' die aan de vooravond van het nieuwe schooljaar worden georganiseerd. Tax holidays zijn tijdelijke kortingen op de 'sales tax' van schoolmateriaal, een soort fiscale solden dus. Ondertussen worden deze fiscale solden in 16 Amerikaanse staten georganiseerd. En dat wordt erg gesmaakt door de Amerikanen.

Dus een open vraag, zouden we dit ook niet bij ons organiseren? Wel, dat is juridisch momenteel niet mogelijk. De BTW, onze versie van de sales tax, is Europees geregeld. De Europese wetgeving laat wel toe dat de lidstaten bepaalde diensten en producten al dan niet tijdelijk aan een lager BTW-tarief gaan onderwerpen, maar schoolmateriaal staat niet in deze lijst. Dus indien ons land die richting zou willen opgaan, dan moet zij de andere lidstaten overtuigen om de BTW-regeling aan te passen. Onmogelijk zegt u? Wel ik weet het niet. Zo bijvoorbeeld heeft de regering Michel aan de andere lidstaten de vraag gesteld om een verlaagd BTW-tarief in te voeren voor fietsen en… voor de sterilisatie van katten Dus als België een verlaagd BTW-tarief wil voor de sterilisatie van katten, dan kunnen we dat toch evengoed vragen voor de aankoop van Garfield-boekentassen, Musti-pennenbeurzen en Tom&Jerry-kaften, niet?

Lees ook: