"Focus op de concentratieproblemen"

30 november 2016
Is een kind met ADHD rusteloos omdat het zich niet kan concentreren, of is het omgekeerd: kan dat kind zich niet concentreren omdat het zo rusteloos is?

Professor Tom Heskes, hoofd afdeling datawetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft dat onderzocht. Dat deed hij aan de hand van data uit andere onderzoeken. Als computerwetenschapper heeft hij uit die gigantische data overeenkomsten gezocht en wat blijkt, op dit moment lijkt het er op dat de concentratieproblemen zorgen voor rusteloosheid. 

Tom Heskes stelt dat het belangrijk is dat er nu gefocust wordt op de concentratieproblemen. Als die verminderd kunnen worden, zal de hyperactiviteit ook verminderen.