FOD Financiën: "Airbnb is verplicht om gegevens belastingplichtigen door te geven"

21 februari 2017
De belastingdienst gaat binnenkort gerichte controles voeren bij verhuurders die hun Airbnb-inkomsten niet aangeven. Overtreders kunnen boetes krijgen tot 1200 euro en een belastingverhoging tot 200 procent. Dat zegt Francis Adyns, woordvoerder van FOD Financiën.

Wie een woning of kamer verhuurt via het verhuurplatform Airbnb krijgt binnenkort bezoek van de fiscus. "We merken dat heel wat verhuurders hun inkomsten helemaal niet, of niet correct aangeven," zegt woordvoerder Francis Adyns. Verhuurders moeten immers al hun belastbare inkomsten aangeven, zowel op roerende als onroerende goederen.

De controles zijn al twee jaar geleden aangekondigd, maar gaan vandaag effectief van start. Tot vandaag was dus de kans klein dat verhuurders gecontroleerd werden: lokale belastingdiensten beslisten autonoom of ze de controles wilden uitvoeren.

Boete en belastingsverhoging

"We hebben het geweer van schouder veranderd," legt Adyns uit, "waar we vroeger op zoek gingen naar belastingsplichtigen die hun diensten op het internet aanboden, vragen we vanaf heden rechtstreeks alle gegevens aan de platformen zelf. Die platformen zijn verplicht om ons die gegevens door te geven."

Daarvoor gaat FOD Financiën extra mensen inzetten. 

Wie betrapt op het niet ingeven van zijn inkomsten kan een boete krijgen tussen de 50 en 1200 euro en/of een belastingverhoging van tien tot 200 procent op de inkomsten die niet aangegeven zijn.