Forensisch psychiater kaart gebrek beleid aan na ontvoering Dean: "Pas bij zulke incidenten schiet politiek in gang"

18 januari 2022
© Warren Wong (Unsplash)
Vanuit de forensische psychiatrie zelf komt er kritiek op de politiek over hoe ze in ons land omgaat met de begeleiding van gedetineerden, zowel in de gevangenis als erbuiten. Die kritiek komt nu blijkt dat kleuter Dean ontvoerd is door Dave De Kock, een man met een zwaar gerechtelijk verleden. Psychiatrische zorg voor gedetineerden bestaat dan wel, maar ze is te veel versnipperd en er wordt te weinig geluisterd naar de sector zelf. Dat vertelt forensisch psychiater Nils Verbeeck in 'De Ochtend'

Beluister het gesprek met Nils Verbeeck in 'De Ochtend' via Radio 1 Select

Konden we voorkomen dat iemand met een gerechtelijk verleden hervalt? En worden daders te weinig begeleid en opgevolgd? Het zijn vragen die heel wat mensen zich stellen nu duidelijk is dat Dave De Kock (34), de man die in Nederland werd opgepakt en verdacht wordt van de ontvoering van de 4-jarige Dean Verberckmoes uit Beveren, een zwaar gerechtelijk verleden heeft. Volgens forensisch psychiater Nils Verbeek is er alvast een hiaat in ons systeem. Dat vertelt hij in 'De Ochtend'.

"Onze politici luisteren niet naar wat er uit de sector komt", vertelt Verbeeck. "Men heeft altijd maar plannen, maar het beleid is versnipperd. "Pas als zulke incidenten gebeuren, schiet de politiek in gang", stelt de forensisch psychiater scherp.

"In de reguliere psychiatrie heeft men het aantal bedden afgebouwd", zo legt Verbeeck uit. "Men heeft dan wel forensisch psychiatrische centra opgericht, maar zonder met de sector te overleggen of dat goed op elkaar aansluit", gaat hij verder. Hij pleit dan ook voor een globaal beleid binnen de gevangenis waarin het profiel van de dader bestudeerd wordt en er daaraan vervolgens een behandeling gekoppeld wordt.

Eén zorgteam

Op dit moment zijn er allerlei psycho-sociale diensten binnen een gevangenis. Denk maar aan het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), zorgpsychiaters, ... "Allemaal verschillende mensen die samen geen geheel vormen en die allemaal naast elkaar werken", stelt Verbeeck. Hij vraagt dan ook aan de politiek om één zorgteam te creëren waarin psychiaters, psychologen, criminologen en maatschappelijk werkers samenwerken rond een dossier.

Volgens Verbeeck zou er een systeem moeten komen dat mensen zowel in de gevangenis als nadien daarbuiten door dezelfde mensen dezelfde zorg en hulp kunnen krijgen. "Maar dat is praktisch niet altijd makkelijk", weet hij.

Volgens de forensisch psychiater gebeurt het vaak dat daders hervallen. "Een recidive is een deel van de realiteit. We gaan nooit tot een nul procent herval kunnen komen", legt hij uit. "Dat is een deel van ons mens-zijn dat mensen hervallen in dezelfde fout. Wat wij kunnen doen als maatschappij is dat risico zo klein mogelijk proberen houden", aldus Verbeeck.

Een recidive is een deel van de realiteit, we gaan nooit tot een nul procent herval kunnen komen.

Hij haalt daarbij het voorbeeld aan van seksueel delinquenten. "We weten dat daar 30 procent onbehandeld hervalt. "Door hen een behandeling te geven kunnen we dat doen dalen tot 9 à 12 procent. Maar dat is een proces van jaren," zegt de psychiater. Dat de politiek de voorbije jaren dus geld vrijmaakte om meer in de zorg van seksueel delinquenten te stoppen, lijkt dus vruchten af te werpen.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zei in "De ochtend" dat er er in de toekomst nog meer geïnvesteerd zal worden in een psychiatrische behandeling tijdens de gevangenisstraf. En dat er ook dringend werk moet gemaakt worden van meer hoogbeveiligde plaatsen voor gedetineerden in de psychiatrie.

Beluister het gesprek met Nils Verbeeck in 'De Ochtend' via Radio 1 Select

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Luister ook