Foute smurfen?

10 mei 2011

Er bestonden al lasterpraatjes betreffende hun seksuele geaardheid en racistische inborst (cfr De zwarte Smurfen), maar ene Antoine Buéno probeert nu aan te tonen dat de smurfensamenleving op nazistische en stalinistische leest is geschoeid.

In zijn socio-politiek boekwerkje 'Le Petit Livre bleu' betoogt hij dat de smurfen een collectivistische maatschappij vormen met één almachtige leider, Grote Smurf. Ze eten collectief in een eetzaal en hun aartsvijand Gargamel heeft overduidelijk karikaturale joodse trekken. Om nog maar te zwijgen over zijn malicieuze kat Asraël (een onmiskenbare verwijzing naar Israël) en de ronduit arische Smurfin.

Had Peyo ( 1928 - 1992) heimwee naar de Duitse bezetter?

Lees en beluister ook