Frankrijk schrikt zich een hoedje

4 februari 2016

In Frankrijk zal vanaf volgend schooljaar een nieuwe spelling worden ingevoerd. Het gaat om een beperkte hervorming die het schriftbeeld van 2400 woorden zal wijzigen.

De opvallendste ingreep is het weglaten van het 'accent circonflexe' op de letters i en u. Het is voortaan dus 'maitresse' in plaats van 'maîtresse' en 'bruler' in plaats van 'brûler'.

Daarnaast zullen ook enkele onhoorbare klinkers worden weggelaten, zodat we 'ognon' schrijven in plaats van 'oignon'.

De hervorming die nu eindelijk zal worden ingevoerd werd in 1990 al goedgekeurd door de Académie Française.

Hoe komt het dat het zolang heeft geduurd voor de hervorming ook werkelijkheid werd? Waarom was die hervorming eigenlijk nodig? Zijn er gevolgen voor de ander Franstalige gebieden in de wereld? Hoe gaan ze hier bijvoorbeeld in Wallonië mee om? En is er veel protest tegen deze hervorming?

Ludo Melis, professor Franse taalkunde aan de KU-Leuven