Fransen niet meer naar de hoeren?

7 december 2011

Het mag u verbazen - french disease nog aan toe - maar in Frankrijk zijn er sinds 13 april 1946 geen bordelen meer. Dit ter bescherming van de bevolking en ter verbetering van de volksgezondheid.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat de prostitutie uitgebannen is. Maar ook daar wordt werk van gemaakt. Enfin, terwijl de sector buiten protesteerde, heeft het Franse parlement gisteren gedebateerd over een wet die hoererij onwettig moet maken.

Volgens een parlementaire commisie die het wetsvoorstel voorbereidde, zou 90% zou van de prostitués in Frankrijk van buitenlandse origine zijn, en 85% het slachtoffer van mensenhandel. De voorstanders van een prostitutieverbod menen dat alleen op die manier het probleem van de exploitatie aangepakt kan worden.

De vakvereniging voor sekswerkers (STRASS) is het daar niet mee eens. Volgens STRASS had de wetgever een verschil moeten maken tussen vrijwillige en gedwongen prostitutie. 'Touche pas à mon client' nog aan toe.

De resolutie die unaniem werd goedgekeurd maakt het aanbieden van betaalde liefde niet strafbaar, maar het ingaan op zo'n aanbod wel. Hoerenlopers zouden een gevangenisstraf tot zes maanden en een boete van 3000 euro riskeren.

De voorstanders van het verbod worden gesteund door de beweging ZéroMacho. Dat zijn mannen die "publiquement NON au machisme, en particulier sous sa forme extrême qu'est la prostitution" zeggen.

Lees en beluister ook