Fwiet fwiet, krrrroet, .... een vogel !

21 augustus 2018
Je hoort ze vaak eerder dan je ze ziet. Soms zie je zelfs helemaal niet, zoals de meeste zangvogels. Die schuilen in het struikgewas, onverschillig voor hun bewonderaars. Maar dat ontmoedigt de onversaagde vogelspotter niet. Gewapend met verrekijker en telelens sluipt hij over de heide, door het bos, over de bergen, .... met als doel een zeldzaam exemplaar te spotten. "Dat is elke keer een aha-erlebnis"

Rare jongens, die vogelspotters.

Dat getuigt cabaretier Begijn Le Bleu vandaag in #Weetikveel.