Gaat IJsland het geld herdefiniëren?

7 april 2015

Volgens de eenvoudigste definitie is geld 'een ruilmiddel dat in brede kring als betaalmiddel wordt aanvaard'.

Let wel, geld is niet hetzelfde als 'bankbiljetten en munten'. Het drukken van bankbiljetten of het slaan van munten valt onder de verantwoordelijkheid van de centrale bank(en). En dus van de overheid.

Maar gewone banken creëren ook geld. Als u bijvoorbeeld een hypotheeklening van 150.000 euro aangaat, dan krijgt u geen stapel bankbriefjes. De bank opent gewoon een depositorekening en zet daar 150.000 euro op. Dat bedrag wordt niet uit een of andere geldvoorraad gehaald, de bank schept dat geld uit het niets.

IJsland wil komaf maken met die creatio ex nihilo. 't Is te zeggen, de regering heeft een aantal centrale bankiers gevraagd om een rapport op te stellen voor een nieuw monetair beleid.

Uit dat 'Sovereign Money Proposal - A better monetary system voor Iceland' blijkt onder meer dat amper negen procent van het huidige geld in IJsland aangemaakt is door de centrale bank. De rest is door commerciële instellingen gecreëerd.

Volgens het rapport kan een monetair systeem maar gezond zijn, als geldcreatie in alle betekenissen van het woord het monopolie van de centrale bank wordt. En dus van de overheid.

Benieuwd hoe volmondig de auteur van 'Roekeloos, over banken en politiek' het eens is met die toch wel revolutionaire visie.